Doprava

Doprava zeminy

Predaj Nakládka Vykládka vyklápač

Zemina pre zásyp jám vyrovnanie terénu.

Podkladová zemina

Ornica pre základ budúcej záhrady

Zahradnícke substráty pre zakladanie trávnikov výsadbu stromov.

Doprava sypkých stavebných materiálov

Predaj Nakládka Vykládka vyklápač

Štrky všetkých druhov a frakcií 

Piesky riečne alebo kopané.

Lámané kamene , makadam pre podložie komunikácií 

Stavebné materiály pevné alebo paletované

 Vykládka nakládka mechanickou rukou

Stavebné rezivo, hranoly, dosky

Stavebné Lešenie, debnenie, paženie jám a rýh

Kanalizačné rúry armatúry potrubie

Hutný materiál profily, rúry, trubky, plechy, roxor

Tvárnice, tehly, stavebné bloky, panely

Odvoz sute, stavebného odpadu 
0905 812 810