Betónové zmesi a skruže

Predaj a dovoz betónových zmesí

Betón z monofrakcie  triedy v tlaku Europska – STN
C 08/10 – B10
C 12/15 – B15
C 16/20 – B 20
KSC I kamen spevnený cementom 8/10/16

Betón z frakcie 0 – 16 triedy v tlaku Europska – STN
C 16/20 – B20 
C 20/25 – B25
C 25/30 – B30
C 30/37 – B35

Betón CB III /cem.bet. kryt vozoviek/

Betón z frakcie 0 – 8
C 12/15 POTER
C 16/20 POTER
C 20/25 POTER

Betónové zmesi sú vyrobené v súlade a v zmysle platných technických noriem

Doprava betónových zmesí

Auto Domiešavač v množstvách od 0,5 m3

Auto MAN Valník – suchá volne ložená betónová zmes pre osadenie obrubníkov stlpikov alebo podkladu pre dlažbu

Vykládka betónových zmesí
priamo na miesto budúcej betónovej konštrukcie
pomocou „betón pumpy“ Putzmeister do vzdialenosti až 46 metrov

Čerpadlom betónových zmesí – poter do výšky 50m vzdialenosti 100m 

 

Predaj a dovoz betónových skruží

Betónové skruže  1000/200-250-500,  800/250-480,

Betónvé  kónusy

Betónové poklopy

Vyrovnávacie etnvé prstence 

Betónové výrobky sú vyrobené v súlade a v zmysle platných technických noriem